Գագաթների գեղեցիկ ենթաբազմությունը

Տրված է n գագաթանի ծառ։ Ծառի գագաթների ենթաբազմությունը կոչվում է k-գեղեցիկ, եթե ծառի յուրաքանչյուր v գագաթի համար գոյություն ունի u գագաթ այդ ենթաբազմությունից, որ v և u գագաթների հեռավորությունը չի գերազանցում k-ն։ Տրված k-ի համար ծառի k-գեղեցիկ ենթաբազմության մինիմալ հնարավոր գագաթների քանակը նշանակենք f(k)-ով։ Տրված է նաև t ամբողջ թիվը 0 ≤ t ≤ n։ Եթե t > 0, ապա անհրաժեշտ է արտածել f(t)-ն։ Հակառակ դեպքում, անհրաժեշտ է արտածել f(1) f(2) f(3) ... f(n) արժեքները։

Մուտքային տվյալներ

Առաջին տողում տրված է երկու բնական թիվ՝ n և t (1 ≤ n ≤ 35000, 0 ≤ t ≤ n)։ Հաջորդ n - 1 տողերից ամեն մեկում տրված է 2 բնական թիվ՝ x, y (1 ≤ x ≠ y ≤ n)։

Ելքային տվյալներ

t > 0 դեպքում ելքի միակ տողում պետք է արտածել f(t)-ն։ t = 0 դեպքում ելքի միակ տողում պետք է արտածել f(1) f(2) ... f(n) արժեքները՝ անջատված մեկական բացատանիշով։

Ենթախնդիրներ

  • Ենթախնդիր 0 (0 միավոր) Օրինակները:
  • Ենթախնդիր 1 (7 միավոր) 1 ≤ n ≤ 15:
  • Ենթախնդիր 2 (15 միավոր) 1 ≤ n ≤ 100:
  • Ենթախնդիր 3 (10 միավոր) 1 ≤ n ≤ 35000, Տրված ծառը հանդիսանում է շղթա:
  • Ենթախնդիր 4 (12 միավոր) 1 ≤ n ≤ 35000, k = 1:
  • Ենթախնդիր 5 (21 միավոր) 1 ≤ n ≤ 35000, k ≠ 0:
  • Ենթախնդիր 6 (35 միավոր) Հավելյալ սահմանափակումներ չկան։

Օրինակ

Մուտք
Ելք
9 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 4 8 8 9
3
6 0 1 2 2 3 3 4 1 5 5 6
2 2 1 1 1 1

Բացատրություն

Առաջին օրինակում գագաթների գեղեցիկ 1-ենթաբազմության օրինակ է {2, 6, 8}-ը։
 
Աղբյուրը՝ Հանրապետական 2022
 

Constraints

Time limit: 0.4 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue