Գեղեցիկ թվազույգեր

Ալեքսը ԱՄՆ-ից n երկարության գեղեցիկ թվազույգերի հաջորդականություն էր բերել Դավիթին։
 թվազույգերի հաջորդականությունը կոչվում է գեղեցիկ, եթե :
Չար Բոմբերտը՝ տեսնելով Դավիթի նվերը, որոշեց փչացնել այն։ Նախ չար Բոմբերտը գրեց բոլոր թվազույգերի թվերը իրար կողք, հետո ստացված 2n երկարության  հաջորդականությանը ավելացրեց իր ընտրած  թվերը, իսկ հետո ավելի շփոթեցնելու համար խառնեց ստացված  երկարության հաջորդականությունը։ Արդյունքում Դավիթի նվերը վերածվեց  երկարության  հաջորդականության, որը հանդիսանում է  հաջորդականության որևէ տեղափոխություն։
Դավիթը գիտի միայն  թվերը և  հաջորդականությունը։ Օգնեք նրան վերականգնել n երկարության գեղեցիկ հաջորդականությունը (եթե գոյություն ունեն մեկից ավելի n երկարության գեղեցիկ հաջորդականություններ, կարելի է վերականգնել ու տպել դրանցից ցանկացածը)։

Մուտքային տվյալներ

Առաջին տողում տրված են n և k թվերը ։
Երկրորդ տողում տրված են  թվերը ։

Ելքային տվյալներ

Առաջին տողում պետք է արտածել n թիվը։
Հաջորդ n տողերում պետք է արտածել  թվերը։
Ուշադրություն դարձրեք, որ ելքային հաջորդականության երկարությունը պետք է միշտ լինի n, նույնիսկ եթե գոյություն ունի ավելի երկար գեղեցիկ հաջորդականություն։

Օրինակ

Մուտք
Ելք
5 4 1 1 5 3 5 5 3 1 5 2 6 3 3 1
5 1 5 1 5 1 5 1 5 3 3
3 4 28 6 6 10 29 13 19 1 15 12
3 6 19 10 15 12 13
3 4 18 12 7 2 17 2 19 29 30 17
3 2 17 2 17 7 12

Ենթախնդիրներ

  • Ենթախնդիր 0 (0 միավոր) Օրինակները,
  • Ենթախնդիր 1 (5 միավոր) 
  • Ենթախնդիր 2 (10 միավոր) 
  • Ենթախնդիր 3 (5 միավոր) 
  • Ենթախնդիր 4 (5 միավոր) 
  • Ենթախնդիր 5 (10 միավոր) 
  • Ենթախնդիր 6 (10 միավոր) 
  • Ենթախնդիր 7 (10 միավոր) 
  • Ենթախնդիր 8 (20 միավոր) 
  • Ենթախնդիր 9 (25 միավոր) Առանց լրացուցիչ սայմանափակումների

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue