Երկնաքերներ

Ծովափնյա քաղաքում կա երկնաքերների պողոտա՝ Հարավային պողոտան։ Հարավային պողոտայում շենքերը կառուցված են իրար կպած։ Պողոտան գտնվում է ծովի մակարդակին հավասար բարձրության վրա և ջրի տակ մնալու վտանգի տակ է։ Քաղաքի ղեկավարությունը ցանկանում է տեղեկություն ստանալ պողոտաի մասին ջրի մակարդակի բարձրացման դեպքում։ Տեղեկության գլխավոր մաս է հանդիսանում ջրից բարձր մնացած երկնաքերների խմբերի թիվը. այն երկնաքերները որոնք ջրից բարձր են և իրար կողք են կառուցված համարվում են նույն խմբից։ Տրված են N երկնաքերների բարձրություննէրը և Q հարցում, ամեն հարցումն իրենից ներկայացնում է ջրի մակարդակի բարձրություն։ Ամեն հարցման համար պետք է արտածել չսուզված խմբերի թիվը։

Մուտք

Առաջին տողում տրված է NQ շենքերի և հարցումների քանակը։
  • Թեստերի առաջին խմբի համար ։
  • Թեստերի երկրորդ խմբի համար ։
Երկրորդ տողում տրված են շենքերի բարձրությունները  հաջորդաբար։ Երրորդ տողում տրված են հարցումները։

Ելք

Տպել համապատասխանաբար ամեն հարցումի պատասխանը։

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
3 3 1 2 3 3 1 2
0 1 1
5 3 1 3 5 1 3 0 4 2
1 1 2
Աղբյուրը. Հանրապետական 2016

Constraints

Time limit: 3 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 10 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue