Ճամբարներ

Դավիթը սիրում է մասնակցել ինֆորմատիկաի օլիմպիական ճամբարների Մեքսիկայում։ Գոյություն ունեն N հատ տարբեր ճամբարներ, որոնք համարակալված են 1-ից N թվերով։ Դավիթը կարող է մասնակցել i-րդ ճամբարին, եթե նրա փորձառությունը չի գերազանցում թիվը: i-րդ ճամբարին մասնակցելու դեպքում Դավիթի փորձառությունը կավելանա -ով։ Առավելագույնը քանի տարբեր ճամբարի կարող է նա մասնակցել, եթե սկզբում նրա փորձառությունը հավասար է 0-ի?

Մուտքային տվյալներ

Մուտքի առաջին տողում տրված է մեկ ամբողջ թիվ՝ ճամբարների N քանակը (1 ≤ N ≤ 500000)։ Մուտքի երկրորդ տողում տրված են N ամբողջ թվեր՝ X հաջորդականությունը (1 ≤  ≤ ): Երրորդ տողում տրված են N ամբողջ թվեր՝ P հաջորդականությունը (1 ≤  ≤ ):

Ելքային տվյալներ

Անհրաժեշտ է արտածել մեկ թիվ․ տարբեր ճամբարների առավելագույն քանակը։

Օրինակ

Մուտք
Ելք
5 4 6 3 5 2 10 6 4 8 12
4

Ենթախնդիրներ

  • Ենթախնդիր 0 (0 միավոր) Օրինակները
  • Ենթախնդիր 1 (15 միավոր) N ≤ 10
  • Ենթախնդիր 2 (9 միավոր) , այսինքն P-երն իրար հավասար են։
  • Ենթախնդիր 3 (27 միավոր) N ≤ 5000
  • Ենթախնդիր 4 (49 միավոր) Լրացուցիչ սահմանափակումներ չկան։

Constraints

Time limit: 20 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue