Դաբլ-դուբլ բաժանարարներ

Թիվը կանվանենք դաբլ-դուբլ, եթե այն կազմված է միայն 2 և 4 թվանշաններից։ Տրված է մի n բնական թիվ։ Հարկավոր է արտածել նրա դաբլ-դուբլ բաժանարարները։

Մուտքային տվյալներ

Տրված է մի n բնական թիվ, որը չի գերազանցում -ը։

Ելքային տվյալներ

Պետք է արտածել n-ի այն բաժանարարները, որոնք կազմված են միայն 2 և 4 թվանշաններից։ Թվերը պետք է արտածել աճման կարգով, յուրաքանչյուրն առանձին տողում։ Երաշխավորում է, որ առնվազն մեկ այդպիսի բաժանարար գոյություն ունի։

Օրինակ

Մուտք
Ելք
714
2 42

Ենթախնդիրներ

  • Ենթախնդիր 0 (0 միավոր) Օրինակը,
  • Ենթախնդիր 1 (20 միավոր) n ≤
  • Ենթախնդիր 2 (30 միավոր) n ≤
  • Ենթախնդիր 3 (50 միավոր) n ≤ :

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue