Դասական նվեր

Արայիի ծննդյան օրվա կապակցությամբ նրան նվիրել են 1ից N թվերի A տեղափոխությունը (հաջորդականություն որում 1ից N թվերից յուրաքանչյուրը հանդիպում է ճիշտ մեկ անգամ)։ Նրա մոտ մի շատ բնական հարց առաջացավ. քանի՞ i, k, j ինդեքսներ կան այնպիսին, որ : Արային շատ արագ գտավ այդ քանակը, իսկ դուք կկարողանա՞ք։

Մուտքային տվյալներ

Առաջին տողում տրված է մեկ բնական թիվ ։ Հաջորդ տողում տրված է N հատ ամբողջ թվեր՝ տեղափոխությունը։

Ելքային տվյալներ

Ելքում արտածեք մեկ թիվ պահանջվող քանակը։

Օրինակ

Մուտք
Ելք
7 5 2 7 4 6 1 3
6

Բացատրություն

(i, k, j) եռյակներն են՝ (1, 3, 5), (2, 3, 4), (2, 3, 5), (2, 3, 7), (2, 4, 7), (2, 5, 7):

Ենթախնդիրներ

  • Ենթախնդիր 0 (0 միավոր) Օրինակը,
  • Ենթախնդիր 1 (5 միավոր) N ≤ 100
  • Ենթախնդիր 2 (25 միավոր) N ≤ 5000
  • Ենթախնդիր 3 (5 միավոր) N ≤ 200000, տեղափոխությունը կարելի է սորտավորել երկու իրար հարևան էլէմենտների տեղերը փոխելով,
  • Ենթախնդիր 4 (15 միավոր) N ≤ 200000, տեղափոխությունը կարելի է սորտավորել երկու էլէմենտների տեղերը փոխելով,
  • Ենթախնդիր 5 (50 միավոր) N ≤ 200000

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue