Թվանշանների վերադասավորություն

Փոքրիկ Նարեն խորանարդիկների միջոցով սովորում է թվանշանները և թվերը։ Նարեն ունի երեք խորանարդիկ, որոնց նիստերի վրա թվանշաններ են գրված։ Խորանարդիկներն իրար կողք դնելով նա կազմում է տարբեր եռանիշ թվեր։  Նարեն եռանիշ թիվ է կազմել։ Բայց նրա մայրը Նարեին այսպիսի խնդիր է առաջադրել։ Նա ինչ-որ հերթականությամբ գրել է 1, 2, 3 թվանշանները։ Նարեն պետք է վերադասավորի իր եռանիշ թվի թվանշանները ըստ այդ թվանշանների։  Նարեն շատ է փոքրիկ և դժվարանում է այդ խնդրում։ Գրեք ծրագիր, որ նրա փոխարեն լուծում է խնդիրը։

Մուտքային տվյալներ

Առաջին տողում տրված է մեկ եռանիշ թիվ։ Երկրորդ տողում տրված է 1, 2, 3 թվանշանների որևէ դասավորություն։ Թվանշաններն իրարից աջատված են մեկական բացատով։

Ելքային տվյալներ

Արտածել վերադասավորված թվանշաններով եռանիշ թիվը։ Երաշխավորվում է, որ եռանիշ թիվը զրո թվանշան չի պարունակում։

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
782 3 1 2
278
567 1 2 3
567
Աղբյուրը. Դպրոցական 2019
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue