Աստղերի քարտեզ

Տրված է աստղերի վանդակավոր քառակուսաձև քարտեզ։ Հարկավոր է հաշվել միևնույն հորիզոնականում, ուղղահայացում կամ անկյունագծում գտնվող աստղերի եռյակների քանակը։
Տրված է աստղերի վանդակավոր քառակուսաձև քարտեզ։ Հարկավոր է հաշվել միևնույն հորիզոնականում, ուղղահայացում կամ անկյունագծում գտնվող աստղերի եռյակների քանակը։

Մուտքային տվյալներ

Առաջին տողում տրված են քարտեզի n չափը (1 ≤ n ≤ 100) ։ Հաջորդ n տողերից յուրաքանչյուրում տրված է n սիմվոլ, աստղերը նշված են աստղանիշներով, իսկ դատարկ վանդակները՝ կետերով։

Ելքային տվյալներ

Պետք է արտածել մեկ թիվ՝ աստղերի եռյակների քանակը։

Օրինակ

Մուտք
Ելք
5 *.*** .*... *.... ..... *....
6
Աղբյուրը. Դպրոցական 2019
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue