Խաժակը և K-կտորները

Երբ Խաժակը դեռ փոքր էր և նոր էր հաճախում օլիմպիական խմբակ, նրան առաջարկեցին հետևյալ խնդիրը.
Տրված է թվերի հաջորդականություն։ Հարկավոր է հաջորդականության յուրաքանչյուր k երկարության կտորում հաշվել պարզ թվերի քանակը և արտածել դրանցից մեծագույնը։
Խաժակը բավականին արագ գտավ արդյունավետ լուծում և գրեց ծրագիրը։ Հիմա հերթը ձերն է։

Մուտքային տվյալներ

Առաջին տողում տրված է հաջորդականության n (1 ≤ n ≤ 50000) երկարությունը և k թիվը (1 ≤ k ≤ n)։ Երկրորդ տողում տրված են իրարից մեկ բացատով անջատված n դրական ամբողջ թվեր, որոնք չեն գերազանցում -ը։

Ելքային տվյալներ

Ելքում պետք է արտածել մեկ թիվ, k երկարության կտորներից առավելագույն թվով պարզ թվեր պարունակող կտորում պարզ թվերի քանակը։

Օրինակ

Մուտք.
Ելք.
6 3 2 5 10 3 6 7
2
Աղբյուրը. Դպրոցական 2020
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue