Եռանկյան մակերես

Պահանջվում է գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա եռանկյան 3 կողմերը և կարտածի դրա մակերեսը։ Խնդիրը լուծելու համար օգտվել Հերոնի բանաձևից և sqrt() ֆունկցիայից։ Մակերեսը հաշվելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել ֆունկցիա։ (դաս 11)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
3 4 5
6
4 4 5.65
7.99998
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue