Պայմանով արտահայտություն

Պահանջվում է գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա A և B ամբողջ թվերը և C սիմվոլը, որը կարող է լինել ‘+’, ‘-‘, ‘*’, ‘/’ կամ ‘%’: Ծրագիրը պետք է արտածի C գործողության արդյունքը՝ կիրառված A և B թվերի նկատմամաբ։ (դաս 11)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
10 20 +
30
10 5 *
-50
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue