Երկնիշ թիվ

Սահմանափակում
Ժամանակի սահմանափակում
1 վ
Հիշողության սահմանափակում
64M
Մուտքագրված Երկնիշ թվի համար տպել իր թվանշանների գումարը

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
57
12
13
4
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in