Երեքից փոքրը

Գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա 3 ամբողջ թիվ և կարտածի այդ թվերից փոքրը։ (դաս 4)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
1 2 3
1
1 -2 -3
-3
0 -7 45
-7
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue