Եռանկյուն

Մուտքագրված n թվի համար տպել n բարձրություն ունեցող բացատով բաժանված վանդականիշներից կազմված հավասարասրուն եռանկյուն։

Օրինակներ

Մուտք
5

Ելք
    #
   # # #
  # # # # #
 # # # # # # #
# # # # # # # # #
Մուտք
3

Ելք
  #
 # # #
# # # # #
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue