Զանգվածների Գումար

Մուտքագրել 2 հատ 10 երկարությամբ ամբողջ թվերից բաղկացած զանգվածներ և տպել իրենց համապատասխան ինդեքսներով էլեմենտների գումարները

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
0 5 0 4 8 0 0 5 5 6 3 9 7 8 4 5 6 3 8 5
3 14 7 12 12 5 6 8 13 11
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue