Նախ բացասականները

Պահանջվում է գրել ծրագիր, որը մուտքում ստանում է N (N ≤ 1000) ոչ բացասական ամբողջ թիվ, ապա հաջորդականություն N ամբողջ տարրերից կազմված։ Անհրաժեշտ է, որ ծրագիրը նախ արտածի հաջորդականության բացասական տարրերը ապա ոչ բացասականները։ Արտածվող թվերը միմյանցից պետք է բաժանված լինեն բացատանիշով։ Խնդիրը լուծելիս օգտագործել զանգված։ (դաս 7)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
4 0 -2 6 -8
2 -8 0 6
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 -1 -2 -3
-1 -2 -3
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue