Վերջինից տարբեր

Գրել ծրագիր, որը մուտքում ստանում է N (N ≤ 1000) ոչ բացասական ամբողջ թիվ, ապա հաջորդականություն N ամբողջ տարրերից կազմված։ Որպես արդյունք ծրագիրը պետք է արտածի հաջորդականությունում վերջին տարրից տարբեր տարրերի քանակը։ Խնդիրը լուծելիս օգտագործել զանգված։ (դաս 7)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
4 1 2 3 4
3
4 1 1 1 1
0
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in