Ճիշտ K հատ

Պահանջվում է գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա N և K ոչ բացասական ամբողջ թվերը, ապա հաջորդականություն N ամբողջ տարրերից կազմված։ Ծրագիրը որպես արդյունք պետք է արտածի ՛YES՛ եթե N թվերից ճիշտ K հատը մեծ են կամ հավասար 123֊ից և ‘NO’ հակառակ դեպքում։ Խնդիրը լուծել առանց զանգված օգտագործելու։ (դաս 5, 6)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
3 2 123 100 140
YES
5 4 123 124 125 126 122
YES
5 4 122 124 125 126 122
NO
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue