Սահող կետով թվերի գումար

Պահանջվում է գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա 4 սահող կետով թվեր և կարտածի առաջին երկուսի գումարի և մյուս երկուսի գումարների տարբերությունը։ (դաս 2)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
4.5 3.5 1.75 2.25
4
4.5 3.5 -1.75 -2.25
12
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue