Սահող կետով և ամբողջ թվեր 2

Պահանջվում է գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա A և B ամբողջ թվերը, ապա C և D սահող կետով թվերը։ Որպես արդյունք ծրագիրը պետք է արտածի A * C - B / D արտահայտության արժեքը։ Հայտնի է, որ D֊ն 0 չէ։ (դաս 3)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
3 10 0.111111 3
-3
3 10 0.111111 -3
3.66667
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue