Ռոբոտ

Մուտքագրված x և y ամբողջ տիպի կոորդինատների համար տպել իրենց ձևափոխությունը մուտքագրված գործողության համար։
Գործողությունը մուտքագրվում է որպես սիմվոլ։
Եթե մուտքագրվել է 'w' գնալ վերև
Եթե մուտքագրվել է 's' գնալ ներքև
Եթե մուտքագրվել է 'a' գնալ ձախ
Եթե մուտքագրվել է 'd' գնալ աջ
Եթե մուտքագրված սիմվոլը չի պատկանում վերոնշյալ ցուցակին ապա մնալ տեղում

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
8 3 w
8 4
3 6 a
2 6
5 -7 f
5 -7
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue