Պալինդրոմ

Գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա բառ (ոչ ավել քան 20 սիմվոլ) և կարտածի ‘YES’, եթե մուտքագրված բառը պալինդրոմ է և ‘NO’ հակառակ դեպքում: (դաս 9)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
abccba
YES
abcCBA
NO
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue