Պարզ է?

Մուտքագրված n ամբողջ թվի համար տպել YES, եթե այն պարզ թիվ է, և NO հակառակ դեպքում

Մուտքային տվյալներ

Երաշխավորվում է որ n-ը մեծ է 1ից

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
11
YES
15
NO
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue