Փոքր ASCII կոդ

Պահանջվում է գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա 2 սիմվոլ ASCII աղյուսակից և կարտածի YES, եթե երկրորդ սիմվոլն ունի ավելի փոքր ASCII կոդ քան առաջինը, EQUAL, եթե մուտքագրված են նույն սիմվոլները և NO` հակառակ դեպքում։ (դաս 4)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
b a
YES
x y
NO
^ ^
EQUAL
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue