Պարզ թվեր

Գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա դրական թիվ և կարտածի ‘YES՛, եթե այդ թիվը պարզ է և ‘NO’՝ հակառակ դեպքում։ Ստուգումը անհրաժեշտ է կատարել ֆունկցիայի միջոցով։ Ֆունկցիան պետք է ստանա որպես արգումենտ դրական թիվ և վերադարձնի true, եթե թիվը պարզ է և false՝ հակառակ դեպքում (դաս 11)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
10
NO
31
YES
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in