Պարզ թվեր

Գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա դրական թիվ և կարտածի մինչև այդ թիվը եղած բոլոր պարզ թվերը։ Արտածվող թվերը միմյանցից պետք է բաժանված լինեն բացատանիշով։ (դաս 5, 6)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
2
2
5
2 3 5
15
2 3 5 7 11 13
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue