Նախ թվանշանները

Գրել ծրագիր, որը մուտքում ստանում է N (N ≤ 1000) բնական թիվ, ապա հաջորդականություն N սիմվոլներից կազմված։ Որպես արդյունք ծրագիրը պետք է արտածի հաջորդականության թվանշանները ապա մնացած սիմվոլները։ Արտածվող սիմվոլները միմյանցից պետք է բաժանված լինեն բացատանիշով։ Խնդիրը լուծելիս օգտագործել զանգված։ (դաս 7)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
5 a 1 2 r 4
1 2 4 a r
10 a s d @ # $ 7 8 9 1
7 8 9 1 a s d @ # $
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue