Միջակայքի 7-ի բազմապատիկներ

Պահանջվում է գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա A և B ամբողջ թվերը և կարտածի [A, B] միջակայքի բոլոր այն թվերի քանակը, որոնք առանց մնացորդի բաժանվում են 7֊ի։ (դաս 5, 6)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
7 13
1
5 21
3
-8 -5
1
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue