Չվերթի վերջնակետ-քաղաք

Գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա N չվերթների մասին տեղեկություն՝ յուրաքանչյուր չվերթի վերջնակետ-քաղաք և գնացքի համար, ապա M քաղաքի անվանում։ Որպես ծրագրի աշխատանքի արդյունք այն պետք է արտածի այն գնացքների համարները , որոնք մեկնում են տրված M քաղաքը։ Այդպիսիք չլինելուն դեպքում արտածել “Unreachable city!” հաղորդագրությունը։ (դաս 13)
Նկարագրել TRAIN անունով դաս, որն ունի հետևյալ դաշտերը.
  • չվերթի վերջնակետ-քաղաք
  • գնացքի համարը

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
2 Yerevan K-154 Kapan J-100 Kapan
J-100
1 Gyumri I-596 Yerevan
Unreachable city!
3 Yerevan I-789 Yerevan J-159 Yerevan A-465 Yerevan
I-789 J-159 A-465
Բոլոր տեղանունների, անունների կամ նման տվյալների երկարությունը չի գերազանցում 40 սիմվոլը։

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue