Երկուսից մեծը

Գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա 2 դրական ամբողջ թիվ և կարտածի YES, եթե այդ թվերը հավասար են և NO հակառակ դեպքում։ (դաս 4)
 

Մուտքային տվյալներ

Գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա 2 դրական ամբողջ թիվ և կարտածի այդ թվերց մեծը։ (դաս 4)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
1 5
5
2 2
2
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue