Ուղղանկյուն Եռանկյուն - 2

Մուտքագրված n թվի համար տպել n բարձրություն ունեցող բացատով բաժանված վանդականիշներից կազմված ուղղանկյուն եռանկյուն այնպես, որ իր ուղիղ անկյունը լինի ներքևի աջ անկյունում։

Օրինակներ

Մուտք
3

Ելք
   #
  # #
 # # #
Մուտք
6

Ելք

      #
     # #
    # # #
   # # # #
  # # # # #
 # # # # # #
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue