Դատարկ Ուղղանկյուն-2

Մուտքագրված n և m դրական թվերի համար տպել n տող ունեցող և m սյուն ունեցող բացատով բաժանված աստղանիշներից կազմված դատարկ ուղղանկյուն

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
3 7
* * * * * * * * * * * * * * * *
6 4
* * * * * * * * * * * * * * * *
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue