Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար

Գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա երկու բնական թվեր և կարտածի դրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը: Անհրաժեշտ է խնդիրը լուծել ռեկուրսիվ ֆունկցիայի միջոցով։ (դաս 12)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
54 24
6
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue