Ուղղանկյուն Եռանկյուն - 1

Մուտքագրված n թվի համար տպել n բարձրություն ունեցող բացատով բաժանված աստղանիշներից կազմված ուղղանկյուն եռանկյուն այնպես, որ իր ուղիղ անկյունը լինի ներքևի ձախ անկյունում։

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
3
* * * * * *
6
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue