Պատկանում է միջակայքին

Պահանջվում է գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա A, B, C սահող կետով թվերը։ Որպես արդյունք ծրագիրը պետք է արտածի YES, եթե A-ն [B, C) միջակայքից է և NO հակառակ դեպքում։ Հայտնի է, որ B֊ն փոքր է քան C֊ն։ (դաս 4)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
4 5 6
NO
10 5 15
YES
15 5 15
NO
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in