Բանակ և Մարտի 8

Պահանջվում է տրված անձի համար պարզել՝ գնալու է նա բանակ թե ոչ։
Մուտքագրվում է մեկ անձի տարիքը և սեռը։
  • Եթե անձը 18 տարեկանը լրացած տղամարդ է մուտքագրել իր երեխաների քանակը։ Եթե երեխաների քանակը մեծ է կամ հավասար 2ից տպել "NO": Եթե երեխաների քանակը փոքր է 2ից ապա տպել "YES":
  • Եթե անձը տղամարդ է, բայց 18 տարեկանը դեռ լրացած չէ, ապա տպել "NO":
  • Եթե անձը կին է, ապա տպել "Happy March 8":

Մուտքային տվյալներ

Տարիքը տրվում է պարզապես թվով, իսկ սեռը մուտքագրվում է որպես սիմվոլ՝ 'm' կամ 'w'.
'm' - արական սեռ (man)
'w' - իգական սեռ (woman)
Երեխաների քանակը, եթե այն մուտքագրվում է, իրենից նույնպես ներկայացնում է թիվ։

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
24 m 4
NO
18 m 0
YES
18 w
Happy March 8
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue