Սեղանի մակերես

Պահանջվում է գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա ուղղանկյուն սեղանի հիմքերը ու բարձրությունը և կհաշվի այդ սեղանի մակերեսը: Սեղանի հիմքերը և բարձրությունը կարող են լինել ոչ ամբողջ թվեր։ (դաս 2)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
2 1 1
1.5
4 2 5
15
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue