Ուղղանկյուն - 2

Մուտքագրված n ամբողջ դրական թվի համար տպել 5 տող ունեցող և n սյուն ունեցող բացատով բաժանված աստղանիշներից կազմված ուղղանկյուն

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
3
* * * * * * * * * * * * * * *
6
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue