Ուղղանկյուն - 1

Մուտքագրված n ամբողջ դրական թվի համար տպել 2 իրար տակ գտնվող n հատ բացատով բաժանված աստղանիշներ։

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
3
* * * * * *
6
* * * * * * * * * * * *
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue