Ամֆիբիան նավա՞կ է, թե՞ մեքենա

Պատկերացրեք մի աշխարհ, որտեղ փոխադրամիջոցները սահմանափակված չեն ճանապարհներով կամ ջրերով։ Փոխարենը, ունենք տրանսպորտ, որը մեզ փոխադրում է մի տեղից մյուսը թե՛ ցամաքով, թե՛ ջրով: Այս նորարարական միջավայրում մեզ անհրաժեշտ է տրանսպորտային սարք, որը կարող է գործել ինչպես ճանապարհների վրա, այնպես էլ ջրում:
Այս նպատակին հասնելու համար ձեզ հանձնարարել են ստեղծել երկու հիմնական կլասներ՝ Car and Boat, և ժառանգ կլաս՝ Amphibian, որը ժառանգելու է երկու հիմնական կլասներից:
notion image
Car կլասը պետք է ունենա մեթոդ՝ drive (distance), որը կանչվելու ժամանակ ավելացնում է մեքենայի վազաչափի ցուցանիշը տրված հեռավորությամբ և վերադարձնում է նոր ցուցանիշը:
Boat կլասը պետք է ունենա մեթոդ՝ sail(distance), որը կանչվելու ժամանակ մեծացնում է նավի վազաչափի ցուցանիշը տրված հեռավորությամբ և վերադարձնում է նոր ցուցանիշը:
Amphibian կլասը պետք է ժառանգի drive() և sail() մեթոդները և պետք է կարողանա կանչել երկուսն էլ: Այն նաև պետք է հետևի անցած ընդհանուր տարածությանը՝ լինի այն ճանապարհով, թե ջրով:
total_distance() մեթոդը պետք է վերադարձնի փոխադրամիջոցի անցած ընդհանուր տարածությունը՝ հաշվելով թե՛ ցամաքով, թե՛ ջրի վրայով անցած տարածությունները:
Մուտք
Ելք
amphibian=Amphibian(); print(amphibian.drive(100)); print(amphibian.sail(200)); print(amphibian.total_distance())
100 300 300
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in