Python-ի միջին մակարդակ

Վավերացնել IPv4 հասցեն

Մի աշխարհում, որտեղ ցանցերն ու կապերը ամենուր են, IP հասցեների վավերացումը դառնում է սովորական խնդիր: IP հասցեն պիտակ է, որը վերագրված է համակարգչային ցանցին միացված սարքին: IP հասցեի ամենատարածված տարբերակը IPv4-ն է: Ձեր խնդիրն է ստեղծել ծրագիր, որը վավերացնում է IPv4 հասցեները:
Վավեր IPv4 հասցեն բաղկացած է չորս թվերից, որոնք բաժանված են կետերով: Յուրաքանչյուր թիվը չպետք է գերազանցի 255-ը։
Մուտքը պարունակում է մեկ տող` s , որը ներկայացնում է հնարավոր IP հասցեն:
Ծրագիրը պետք է տպի VALID, եթե տրված տողը վավեր IPv4 հասցե է, իսկ հակառակ դեպքում՝ INVALID:
Մուտք
Ելք
192.168.1.1
VALID
256.60.124.136
INVALID
Նշում. IPv4 հասցեի թվերը չեն կարող ունենալ սկզբնական զրոներ: Օրինակ՝ «192.168.01.1» հասցեն համարվում է ԱՆՎԱՎԵՐ։
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue