Վավերացրեք էլ. փոստի հասցեն

Ձեզ հանձնարարված է ստեղծել ծրագիր, որը մուտքի տողում կգտնի էլ․ փոստի հասցեն և կտպի այն ելքում: Ծրագիրը պետք է կարողանա նաև տարանջատել էլ. փոստի բաղադրիչները՝ օգտանունը և դոմեյնը: Ճիշտ հասցեն պետք է՝
  • Պարունակի միայն լատիներեն այբուբենի տառեր (մեծատառ և փոքրատառ), _ և ., ինչպես նաև միայն մեկ @, որով օգտանունն առանձնացվում է domain-ից (gmail, yahoo և այլն)։
  • Օգտանունը դատարկ լինել չի կարող և կարող է պարունակել վերը նշված նիշերով ցանկացած համադրություն։
  • Դոմեյնը պետք է պարունակի 2 մաս՝ domain.extension (դոմեյնի անունն ու կետից հետո գրված նիշերը), որոնք լատիներեն այբուբենի տառեր են։
Մուտքը պարունակում է տող, որը կարող է ներառել մեկ կամ ավելի էլ․ փոստի հասցեներ:
Ծրագիրը պետք է տպի ամբողջական էլ․ փոստի հասցեն(ները), իսկ հաջորդ տողերում՝ օգտանուն(ներ)ը և դոմեյն(ներ)ը՝ առանձին: Յուրաքանչյուր էլ. հասցե և դրա մասերը պետք է լինեն առանձին տողերում:
Մուտք
Ելք
Hi there, you can contact me at john.doe@example.com. Thank you. In case I’m out of the office, please contact anna@hello dot com or aNNa@example.net
john.doe@example.com john.doe example.com aNNa@example.net aNNa example.net
Նշում. ելքում էլ․ փոստը, օգտանունը և դոմեյնը պետք է լինեն նույն հերթականությամբ, ինչ մուտքում։
 

Constraints

Time limit: 2.4 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in