Թվանշանների ռեկուրսիվ գումար

Ձեզանից պահանջվում է ստեղծել ռեկուրսիվ ֆունկցիա՝ տրված n դրական ամբողջ թվի բոլոր թվանշանների գումարը հաշվարկելու համար։
Մուտքի միակ տողը պարունակում է n դրական ամբողջ թիվ:
Ֆունկցիան պետք է վերադարձնի մեկ ամբողջ թիվ՝ n մուտքային թվի թվանշանների գումարը:
Մուտք
Ելք
1234
10
4567
22
999
27
Նշում. ֆունկցիան պետք է օգտագործի ռեկուրսիա, այսինքն՝ ֆունկցիան պետք է կանչի ինքն իրեն՝ խնդիրը լուծելու համար: Այն չպետք է օգտագործի որևէ ցիկլ (օրինակ՝ for կամ while):

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in