Թրենդային տեսանյութեր

Դուք Vevo ընկերությունում աշխատանքի եք ընդունվել որպես ՏՏ նոր ղեկավար։ Vevo-ն երաժշտական տեսահոլովակների ոլորտում առաջատար մատակարար է: Նրանք ունեն երգերի, ֆիլմերի և երաժշտական տեսահոլովակների ընդարձակ գրադարան։ Սակայն կարիք կա դասավորելու եղած տվյալները, ուստի ընկերությունը ձեր օգնության կարիքն ունի՝ առկա բովանդակությունն ավելի լավ դասակարգելու և կառավարելու համար:
Այստեղ հիմնական առաջադրանքը class-ների շարք սահմանելն է՝ դրանց բովանդակությունը դասակարգելու համար: Ընկերությունը նաև ցանկանում են իմանալ, թե իրենց տեսանյութերից որն է թրենդային: Տեսանյութը համարվում է թրենդային, եթե վերջին 24 ժամվա ընթացքում այն ունի ավելի քան 1 միլիոն դիտում:
Նախ, ստեղծեք Multimedia class՝ duration ատրիբուտով և play() մեթոդով: Որպես հաջորդ քայլ՝ սահմանեք երկու այլ class-ներ՝ Song և Movie, որոնք ժառանգում են Multimedia-ից, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր ուրույն ատրիբուտները, օրինակ՝ artist (Song-ի համար) և director (Movie-ի համար): Այնուհետև ստեղծեք MusicVideo class, որը ժառանգվում է և՛ Song-ի, և՛ Movie-ի կողմից՝ ավելացնելով հատուկ ատրիբուտներ այս class-ին՝ view_count և views_last_24_hours:
Դուք պետք է փոփոխեք __str__() մեթոդը ձեր class-ներում: Print-ի ժամանակ, դասի օբյեկտը պետք է տպի հետևյալը`
  1. MusicVideo-ի համար - "Music video title: [title], Artist: [artist], Director: [director], Duration: [duration] minutes, Total views: [view_count], Views in last 24 hours: [views_last_24_hours]."
  1. Song-ի համար - "Song title: [title], Artist: [artist], Duration: [duration] minutes."
  1. Movie-ի համար - "Movie title: [title], Director: [director], Duration: [duration] minutes."
MusicVideois_trending() մեթոդը պետք է տպի սրանցից մեկը՝
  1. "[title] by [artist] is trending."
  1. "[title] by [artist] is not trending."
Մուտք
Ելք
multimedia=Multimedia(3.5); song=Song('Beatles', 'Let It Be', 4); movie=Movie('George Harrison', 'A Hard Days Night', 92); music_video=MusicVideo('Michael Jackson', 'Beat It', 'John Landis', 13.2, 1002000000, 1500000); print(music_video); print(song); print(movie); music_video.is_trending(); movie.play()
Music video title: Beat It, Artist: Michael Jackson, Director: John Landis, Duration: 13.2 minutes, Total views: 1002000000, Views in last 24 hours: 1500000. Song title: Let It Be, Artist: Beatles, Duration: 4 minutes. Movie title: A Hard Days Night, Director: George Harrison, Duration: 92 minutes. Beat It by Michael Jackson is trending. Playing media
Հուշում
Փորձեք խուսափել super() օգտագործելուց բազմակի ժառանգականության դեպքում: Վերանայեք «Բազմակի ժառանգականություն» դասը, որպեսզի վերհիշեք __init__() մեթոդի ներսում փոփոխականներին արժեքներ տալը կարգավորելու ճիշտ եղանակը բազմակի ժառանգականության դեպքում:
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue