Ստուգեք գաղտնաբառը

Դուք աշխատում եք որպես ծրագրավորող մի ընկերությունում, որը լուրջ է վերաբերում իր օգտատերերի հաշիվների անվտանգությանը: Ձեզ հանձնարարված է ստեղծել գաղտնաբառի վավերացման ֆունկցիա՝ check_password(password), որը թույլ կտա կարգավորվող բացառություններ ստեղծել գաղտնաբառի տարբեր սխալների համար.
  • PasswordTooShortError - Եթե գաղտնաբառի երկարությունը 8 նիշից պակաս է։
  • PasswordMissingNumberError - Եթե գաղտնաբառը չի պարունակում առնվազն մեկ թիվ։
Ձեր ֆունկցիայի հիմնական խնդիրն է կիրառել այս կանոնները և raise անել համապատասխան բացառությունները, եթե տրամադրված գաղտնաբառը չի համապատասխանում չափանիշներին: Եթե գաղտնաբառը 8 նիշից ավելի է և պարունակում է առնվազն մեկ թիվ, ապա ֆունկցիան պետք է վերադարձնի True:
Մուտք
Ելք
securePassw0rd
Password is valid.
mypass
PasswordTooShortError: The password is too short, it should be at least 8 characters long.
securepassword
PasswordMissingNumberError: The password should contain at least one number.
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue