Ռեստորանային ամրագրումներ

Սույն առաջադրանքում դուք պետք է նախագծեք ռեստորանային ցանցի կառավարման համակարգը: Restaurant անունով Python class-ը պետք է ունենա երկու մեթոդ՝ make_reservation և order_food: Այնուհետև դուք պետք է ստեղծեք մեկ այլ class՝ FastFoodRestaurant, որը ռեստորանի ժառանգ դասն է և փոփոխում է make_reservation մեթոդը՝ միշտ տպելով՝ We do not take reservations.։
Ռեստորանն ունի սահմանափակ թվով սեղաններ։ Յուրաքանչյուր ամրագրման համար սահմանված է 1 ժամ: make_reservation մեթոդը պետք է կարգավորի սա և տպի No seats available, եթե պահանջվող ժամի համար ազատ սեղաններ չկան: make_reservation մեթոդը պետք է ունենա 3 պարամետր՝ անձի անունը, ամրագրվող սեղանների թիվը և ամսաթիվը՝ yyyy-mm-dd-hh ձևաչափով: Եթե ամրագրումը կատարվում է, make_reservation մեթոդը պետք է տպի Reservation made for <name> at <date> ձևաչափով հաղորդագրություն։
order_food մեթոդը պետք է ընդունի կամայական քանակի արգումենտներ և տպի նամակ՝ հետևյալ ձևաչափով՝ Order with <item1>, <item2>, ..., <item_n> placed!։
Մուտք
Ելք
restaurant = Restaurant('Dining Paradise', 5); restaurant.make_reservation('John', 2, '2023-10-24-19')
Reservation made for John at 2023-10-24-19
fast_food = FastFoodRestaurant('Burger World', 5); fast_food.make_reservation('John', 2, '2023-10-24-19'); fast_food.order_food('Burger', 'Soda')
We do not take reservations. Order with Burger, Soda placed!
restaurant = Restaurant('Dining Paradise', 1); restaurant.make_reservation('John', 1, '2023-10-24-19'); restaurant.make_reservation('Mary', 2, '2023-10-24-19')
Reservation made for John at 2023-10-24-19 No seats available
Նկատի ունեցեք, որ մեր իսկական ժամը կարևոր չէ այս խնդրի դեպքում: Ենթադրենք, որ բոլոր ամրագրումները ճիշտ ժամանակով են կատարված։
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue