«Մարդ» տեսակի դաս

Կախարդների և հեքիաթային էակների աշխարհում տարիքը զգայուն և խաբուսիկ թեմա է: Օրինակ, սովորական երևույթ է դեռահասի արտաքինով 500-ամյա կախարդի հանդիպելը: Սակայն մի բան անհնար է՝ բացասական նշանով տարիք ունենալ: Ձեր խնդիրն է Python-ում ստեղծել Person class՝ name (անուն) և age (տարիք) ատրիբուտներով: Person class-ը պետք է բավական մանրամասն մշակված լինի, որպեսզի կանխի բացասական տարիքով Person-ի ստեղծումը՝ raise անելով ValueError բացառությունը:
Մուտք
Ելք
alice=Person('Alice', 25); print(alice.age)
25
bob=Person('Bob', -25); print(bob.age)
ValueError: Age can't be negative
Նշում. տարիքը համարվում է բացասական, եթե այն 0-ից փոքր թիվ է: Բացասական չի համարվում, եթե հավասար է 0-ի:
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue