Գրադարանի կառավարում

Որպես մեծ գրադարանի հետազոտական թիմի անդամ՝ ձեզ հանձնարարված է ցուցակագրել բազմաթիվ փաստաթղթեր: Աշխատանքն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար դուք որոշել եք ստեղծել Python ծրագիր, որը կստուգի՝ արդյոք գոյություն ունի որոշակի անունով փաստաթուղթ ձեր ընթացիկ աշխատանքային գրացուցակում (directory):
Մուտքի առաջին տողը պարունակում է այն ֆայլի անունը, որի առկայությունը ցանկանում եք ստուգել:
Ծրագիրը պետք է տպի File exists, եթե ընթացիկ գրացուցակում տվյալ անունով ֆայլն առկա է, կամ File doesn't exist, եթե այն բացակայում է:
Մուտք
Ելք
research_document.txt
File exists
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue