Փոփոխել ատրիբուտները

Python-ում class-ի օբյեկտ ստեղծելուց հետո դուք չեք սահմանափակվում նախնական փուլում տրված արժեքներով, ուստի կարող եք փոփոխել օբյեկտի ատրիբուտները: Եկե՛ք կրկին դիտարկենք մեր Book class-ը: Book օբյեկտ ստեղծելուց հետո դուք կարող եք թարմացնել էջերի քանակը կամ հեղինակի անունը՝ ուղղակիորեն հասանելիություն ստանալով ատրիբուտին, ինչը հնարավոր է անել՝ օգտագործելով . օպերատորը և տալով նոր արժեք.
class Book:
  def __init__(self, title, author, pages):
    self.title = title   # Assign title to the book instance
    self.author = author  # Assign author to the book instance
    self.pages = pages   # Assign number of pages to the book instance
    self.is_read = False  # Book has not been read yet


book1 = Book('To Kill a Mockingbird', 'Harper Lee', 281)

print(book1.pages)      # 281
book1.pages = 324       # Update the number of pages
print(book1.pages)      # 324

print(book1.author)      # 'Harper Lee'
book1.author = 'Lee, Harper' # Update the author's name
print(book1.author)      # 'Lee, Harper'

Առաջադրանք․ ստեղծեք «գիրք» class

Ձեր խնդիրն է նախագծել Book class՝ չորս ատրիբուտներով.
 • title - սկզբնադիր (default) "Untitled Book"
 • author - սկզբնադիր "Unknown Author"
 • price - սկզբնադիր 0.0
 • quantity_in_stock - սկզբնադիր 0
Class-ն իր կոնստրուկտորում պետք է սահմանի բոլոր ատրիբուտները՝ նշված սկզբնադիր (default) արժեքներով։ __init__()-ը չպետք է ընդունի արգումենտներ: Class-ը պետք է ներառի նաև display մեթոդ՝ գրքի ընթացիկ հատկանիշներն ընթեռնելի ձևաչափով ցուցադրելու համար: Ձևաչափը պետք է լինի` "Title: [title], Author: [author], Price: [price], Quantity in stock: [quantity_in_stock]".
Այնուհետև ծրագիրը կընդունի մուտքագրման երկու տող: Առաջին տողը պարունակում է ատրիբուտի անվանումը՝ (title, author, price, quantity_in_stock): Երկրորդ տողը պարունակում է արժեք՝ այդ ատրիբուտի համար:
Ձեր ծրագիրը պետք է վերագրի այս նոր արժեքը մուտքագրման մեջ նշված ատրիբուտին, այնուհետև կանչի Book օբյեկտի display մեթոդը՝ գրքի ընթացիկ ատրիբուտները տպելու համար:
Մուտք
Ելք
title War and Peace
Title: War and Peace, Author: Unknown Author, Price: 0.0, Quantity in stock: 0
quantity_in_stock 20
Title: Untitled Book, Author: Unknown Author, Price: 0.0, Quantity in stock: 20
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue