Մոդուլ՝ վիճակագրություն հաշվելու համար

Դուք աշխատում եք տվյալագիտության ոլորտի հեղինակավոր մի ընկերությունում: Ամեն օր ձեզ փոխանցում են չմշակված թվային տվյալներ, և ձեր ղեկավարությունը ցանկանում է ավելի մանրամասնորեն վերլուծել այդ տվյալները: Նրանց հատկապես հետաքրքրում է տվյալների առանձին հավաքածուների mean-ը, median-ը և mode-ը:
Ընկերությունը մեծանում է, ձեր մենեջերը ցանկանում է ավտոմատացնել այս գործընթացը, ուստի ձեզ հանձնարարված է ստեղծել stats.py անունով Python մոդուլ, որը ներառում է վիճակագրական պարամետրերը հաշվարկելու ֆունկցիաներ: Այդ ֆայլը պետք է ներառի mean(), median() և mode() ֆունկցիաները, որոնք պետք է ստանան ռացիոնալ թվերի ցուցակը՝ որպես արգումենտ, և վերադարձնեն թիվ։ Եթե կամ մի քանի mode-եր՝ նույն հաճախականությամբ, ապա պետք է վերադարձնել դրանցից փոքրագույնը։
Մուտքը և ելքն ավտոմատ կերպով մշակվում են main.py մոդուլի կողմից:
Մուտք
Ելք
10 2 2 3 5 7 5 7 5 2 2
Mean: 4.0 Median: 4.0 Mode: 2
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue